USŁUGI

AKP Wireless w oparciu o współpracę z firmą RANlytics Scandinavia posiada szeroki zakres narzędzi oraz bogate doświadczenie w przeprowadzaniu mobilnych testów i pomiarów sieci radiowej, tzw. walk i drive testów. Wyspecjalizowana kadra inżynierów RANlytics i AKP Wireless nieustannie rozwija narzędzia analityczne do postprocessingu oraz przygotowuje raporty o bieżącym obrazie sieci radiowej.

POMIARY i ANALIZA RF SIECI RADIOWYCH

Zakres prac AKP Wireless dotyczących usług pomiarowych:

Walk testy (pomiary wewnątrz-budynkowe)

Kluczowe cechy:
Korzyści dla operatorów, integratorów i instalatorów DAS:
 • Wszystkie dane radiowe i parametrów dla wszystkich dostępnych technologii i pasm
 • Większa częstotliwość pobierania próbek: lepsza rozdzielczość danych
 • Wyniki w zakresie efektywności wykorzystania częstotliwości radiowych i konkurencyjne dane porównawcze
 • Wytrzymałe i łatwe w użyciu testery Cerno nie wymagają ich stosowania przez wykwalifikowanych pomiarowców: dzięki temu testy piesze (walk tests) mogą być przeprowadzane szybciej, częściej i po niższych kosztach.
 • Testery Cerno są kompaktowe, autonomiczne i nie rzucają się w oczy: testy mogą być przeprowadzane łatwo i często bez konieczności uzyskania zgody na dostęp do badanych powierzchni.
 • Pliki dziennika badań są przesyłane do końcowego przetworzenia i automatycznego generowania raportów.
 • Wbudowany program do tworzenia raportów: łatwa kastomizacja i szybkie generowanie raportów o bardzo wysokiej jakości.
 • Raporty dostępne w ciągu kilku minut od zakończenia testu: sprawdzenie ich kompletności przed opuszczeniem terenu przez pomiarowca
 • Testowanie stadionów przy użyciu dronów, itp.
 • Wszystkie dane testowe kiedykolwiek zarejestrowane dla danego obiektu są natychmiastowo i zawsze dostępne: łatwo monitorować ich zmiany w czasie.

 • Ekonomiczny model usługi, oparty wyłącznie na OPEX-ie: brak nakładów inwestycyjnych
 • Szybsze testowanie i raportowanie oraz odbiór techniczny nowych instalacji: raporty końcowe dostępne w dniu testu
 • Możliwość koncentrowania się inżynierów RF na projektowaniu, rozwiązywaniu problemów i optymalizacji systemów, a nie na przetwarzaniu danych pomiarowych.
 • Wszystkie dane RF są zachowane: możliwość analizy ich zmian w czasie
 • Łatwa kontrola dystrybucji i dostępu do raportów: raporty każdego klienta przechowywane w dedykowanych folderach.

Drive testy (pomiary zewnątrz-budynkowe)

Kluczowe cechy:
Korzyści dla operatorów, integratorów i instalatorów DAS:
 • Interfejsy danych oparte na mapach: od poziomu kraju do poziomu ulicy
 • Intuicyjne GUI (Graphical User Interface) dla inżynierów i użytkowników bez doświadczenia technicznego
 • Dane istotne dla działalności gospodarczej dostępne dla szerszego kręgu odbiorców – zapewnienie użytkownikom biznesowym samodzielnego dostępu do ograniczonych funkcji, takich jak porównywanie w czasie rzeczywistym zasięgu i jakości sygnałów różnych operatorów
 • Wszystkie zapisane dane pomiarowe są przechowywane w sposób trwały i są zawsze dostępne: możliwość szybkiego i łatwego porównania wyników badań w czasie, aż do poziomu pomiarów na danej ulicy.
 • Nieobrobione dane są trwale przechowywane w standardowych dla branży plikach logów QMDL i DLF, które są w każdej chwili dostępne.
 • W razie potrzeby można łatwo znaleźć i pobrać odpowiednie nieobrobione pliki QMDL do analizy za pomocą innych narzędzi systemowych.
 • Bogate filtrowanie wizualizacji danych: filtrowanie dla danego operatora, technologii, pasma, komórki, względem jakości sygnału, szumów, itp.
 • Bogate, wydajne i łatwe w użyciu formaty niestandardowe
 • Przejrzyste wykresy – krzywe rozkładu, ploty, itp.
 • Natychmiastowe porównanie sieci wielu operatorów według technologii i/lub pasma
 • Wbudowana aplikacja do raportowania: łatwe dostosowywanie i generowanie raportów według doraźnych potrzeb
 • Ekonomiczny model abonamentowy – brak nakładów inwestycyjnych
 • Pomiar zasięgu i siły sygnału: każde pasmo na każdej ulicy i każdej drodze w każdym mieście i miasteczku
 • Ilościowe dane pomiarowe RF dostępne w każdej lokalizacji: eliminacja interpolacji
 • Wysoka częstotliwość odświeżania danych – lepszy wgląd w jakość własnych sieci i sieci konkurencji
 • Pomiary w obszarach wiejskich, stadionów itp. z użyciem dronów.
 • Inżynierowie RF mogą skupić się na projektowaniu, optymalizacji i rozwiązywaniu problemów, a nie na przetwarzaniu danych.
 • Intuicyjny i prosty w obsłudze – nie wymaga żadnego szkolenia

PROJEKTOWANIE I INSTALACJA SYSTEMÓW WZMOCNIENIA SYGNAŁÓW GSM/LTE

AKP Wireless jako jedna z niewielu firm w Polsce specjalizuje się w projektowaniu wewnątrz- i zewnątrz-budynkowych systemów poprawy zasięgu i przepływności sygnałów telefonii komórkowej.

Podczas projektowania wykorzystujemy najnowocześniejsze narzędzia oferowane przez firmę iBwave umożliwiające optymalne rozmieszczenie elementów systemu oraz symulację pokrycia sygnałem radiowym dla różnych pasm częstotliwości.

W zależności od wielkości obiektu, jego charakteru, wymagań właściciela i operatorów, w projektach proponujemy zastosowanie systemów anten rozproszonych DAS pasywnych, aktywnych i hybrydowych oferowanych przez najbardziej renomowanych producentów światowych. Również wszystkie elementy pasywne (kable koncentryczne, splitery, dipleksery, anteny, etc.) są tak dobrane, by spełniały najwyższe parametry jakościowe, w tym również dla częstotliwości telefonii 5G.

AKP Wireless wykonuje również samodzielnie instalacje systemów wzmocnienia sygnałów GSM/LTE oraz ich uruchomienia. W ramach danego projektu wykonujemy również powykonawcze pomiary jakości sieci radiowej.

Skontaktuj się z nami!

Jeśli zastanawiacie się Państwo nad właściwym doborem Systemu Anten Rozproszonych DAS, jeden z naszych specjalistów ds. radiokomunikacji może aktywnie wesprzeć Was w trakcie procesu wyboru najbardziej odpowiedniej konfiguracji systemu.